Admin-passord: Logg inn (Ta kontakt med Marius Bjugan for å få passordet)
Tilbake

Intagning gamla kontrollmarkeringar 31.01.2020

Takk til alle som bidro. Alt er samlet 01.05.2020. 

Nu efter VM hänger det många olika banor ute och målet är att ta bort allt, med undantag av reflexkontroller på Höiås som sätts ut på torsdag 29/8 (viktigt att dessa inte plockas in, de ska användas under vintern också).

Anmäl dig om du kan ta in någon bana, och efter att det har blivit gjort uppdatera entry - skriv in datum för intagning i rutan "merknad".

Pdf-filer med banorna ligger i  filarkivet i en egen mapp: 2019>Träning>-INTAGNING.

I vissa fall handlar det om mycket gamla banor och många snitslar kan redan vara borta så leta inte för länge.

Inga snitslar ska sparas, allt ska slängas. Målet är att skogen är så ren som möjligt inför vintern.
Det kan också hända att jag har fel i mina anteckning och att någon av nedanstående banorna redan är inplockad.

Vi hade en stor organiserad inplockning i mars 2018 men allt som var på listan då har inte blivit intaget, så därför finns det även en del väldigt gamla träningar på listan nedan.

OBS! Thuletjern och Syverstad är mer eller mindre samma område.

För stafett-träningar och liknande finns i filarkivet karta med alla kontroller.

Tack så mycket för din insats för klubben och för naturen!

 

01 - 2019-04-29 Akselås relay tr (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/2019relayint
02 - 2019-02-09 Ingedal stafett-träning (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/20190209Ingedal
03 - 2019-01-20 Akselås LP https://www.dropbox.com/s/crf6ta1kai827og/2019-01-20%20Aksel%C3%A5s%20LP.LP.gif?dl=0
04 - 2019-01-15 Buer 5 downhills (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/Buer20190115
05 - 2019-01-05 Iddefjordfjella Bakke MD https://events.loggator.com/Bakke20190105
06 - 2018-11-14 Syverstad MD https://www.dropbox.com/s/lvvst8hyeplz4ll/2018-11-14%20Syverstad%20MD.H.gif?dl=0
07 - 2018-11-10 Skårefjell 8int (kan ha blivit intaget men jag är inte säker) https://www.dropbox.com/s/yyrpybi0njey2jg/2018-11-10%20Sk%C3%A5refjell%20S%208%20int.8%20int.gif?dl=0
08 - 2018-11-03 Kjeöya stafett-int (karta med alla kontroller) https://www.dropbox.com/s/87rwdjueq11u04z/2018-11-03%20Kje%C3%B6ya%20onemanrelay.OMR%20alla%20varianter.gif?dl=0
09 - 2018-08-24 Lindtjern int https://www.dropbox.com/s/t1qx6uj5bcynhiz/2018-08-24%20Lindtjern%20intervaller.O-intervall.jpg?dl=0
10 - 2018-08-2x Guttersröd NV 7int https://www.dropbox.com/s/dg7s3e1ni3cohva/2018-08-2x%20Guttersr%C3%B6d%20NV%20korta%20int.7%20int.gif?dl=0
11 - 2018-04-03 Svinesund  NV int (det mesta blev nog inplockat under Norwegian Spring men det bör ändå kontrolleras och tas bort det som är kvar, det var plastsnitslar) https://www.dropbox.com/s/92qntbg5qv3v3ct/2018-04-03%20Svinesund%20NV%20int.Int%20hela.gif?dl=0
12 - 2018-02-03 Syverstad N/Thuletjern 3 stafett-intervaller (papperssnitslar men jag har sett att resterna finns kvar, karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/qouXag
13 - 2018-01-06 Skårefjell V 4 downhills (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/-NKvcg
14 - 2017-12-16 Rösnesåsen  9 intervaller https://events.loggator.com/9syDog
15 - 2017-11-04 Kula Buer 3 intervaller https://events.loggator.com/eJAOlg
16 - 2017-06-10 Syverstad stafett intervaller (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/4XSEyg
17 - 2017-05-23 Iddefjordfjella Aspedammen intervaller https://events.loggator.com/V6EW8A
18 - 2017-04-20 Thuletjern TTT stafett-träning (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/lgEd_A
19 - 2017-03-16 Kjölen (Höiås N) brunbil och precision https://events.loggator.com/8wPSvQK_fMeoIya4
20 - 2017-02-16 Hauglund TTT LD https://www.dropbox.com/s/4rojd2rarsy51rc/2017-02-16%20Hauglund%20TTT%20LD%20Thomas.Lang.gif?dl=0
21 - 2017-01-19 Thuletjern TTT 4 intervaller (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/O5wAq5VCTH32AtP4
22 - 2017-01-07 Tobro diamant (blå papperssnitslar men jag har sett att de hänger fortfarande kvar, karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/QVMBgFEoqF2eoHA9 
23 - 2016-12-15 Lindtjern TTT 2MD https://events.loggator.com/oQmX026ebHg6m4yQ 
24 - 2016-11-30 Håkenby TTT 7 intervaller https://events.loggator.com/vdutJmDTgqPgq2iU
25 - 2016-11-24 Furumokasene TTT långa intervaller https://events.loggator.com/FC443gbCZnIdRsWk
26 - 2016-11-17 Ingedal TTT 11 intervaller https://events.loggator.com/TpJbyIM0D4VRXy77
27 - 2016-06-07 Mo Gård stafett-intervaller (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/geBIcIEoItoJo5f_
28 - 2015-11-19 Thuletjern TTT stafett intervaller (karta med alla kontroller) https://events.loggator.com/khzbmpy824WEGNGG
29 - FRA Akselås LD https://www.dropbox.com/s/yqqf0868yqhfuqv/18am%20Aksel%C3%A5s.gif?dl=0
30 - WOC training Skolleborg N MD https://www.dropbox.com/s/gzbbt4iq9074yrd/WOC2019%20training%20Skolleborg%20N%20MD.gif?dl=0
31 - WOC training Skolleborg N int https://www.dropbox.com/s/uz6mnsan0ifedtg/WOC2019%20training%20Skolleborg%20N%206%20ints.gif?dl=0
32 - WOC training Skolleborg E MD (Post 10-17 er tatt inn)   https://www.dropbox.com/s/4afgcvcwid47c4o/WOC2019%20training%20Skolleborg%20N%20MD.MD.gif?dl=0 
33 - WOC training Skolleborg SE MD https://www.dropbox.com/s/l4skfvnp5e0os1f/WOC2019%20training%20Skolleborg%20S%20MD.MD.gif?dl=0
34 - WOC training Guttersröd NW 4 int (gör det efter 7/9) https://www.dropbox.com/s/3v7x1rgwiou5cag/WOC2019%20training%20Guttersrod%20NW%204%20long%20int.4%20long%20int.gif?dl=0
35 - WOC training Guttersröd NW LD (gör det efter 7/9) https://www.dropbox.com/s/priblvjha67a0mc/WOC2019%20training%20Guttersrod%20NW%20LD.LD.gif?dl=0
36 - WOC training Kjölasjöen LD https://www.dropbox.com/s/58px95cemrhj1ue/WOC2019%20training%20Kjolasjoen%20LD.LD.gif?dl=0
37 - WOC training Skårefjell W 6 int https://www.dropbox.com/s/rlolugh7cxe9k1f/WOC2019%20training%20Skarefjell%20W%206%20intervals.6%20int.gif?dl=0
38 - WOC training Rudskogen N 3 int (långt att åka men viktigt att detta tas in så fort som möjligt, det är inte vår karta och det hänger ute plastsnitslar) https://www.dropbox.com/s/s576dayw13cy766/2019-07-30%20VM%20tr%C3%A4ning%20Rudskogen%203int.3int.gif?dl=0 
39 - NM training Guttersröd S 8 int https://events.loggator.com/OdAR1A
40 - 2019-08-27 Guttersröd S (karta med alla kontroller) https://www.dropbox.com/s/aci5qy5wzgnvt9u/guttersrod_course.A.jpg?dl=0 och https://www.dropbox.com/s/2x1wf2mle44vhdm/guttersrod_course.B.jpg?dl=0


 Påmeldingsfristen er ute!

Påmeldte
Eksporter til Excel
Nr Navn Merknad Påmeldt
1ANONYMISERT29 - inplockad 2/902.09.2019 kl. 16:42
2ANONYMISERT6+21 (Thuletjern) ...and probably 18 also (all controls in same area were missing (1-2 and 11-finish)03.09.2019 kl. 02:53
3ANONYMISERT#17 done 03/0903.09.2019 kl. 14:47
4ANONYMISERT40 - intagen 3/903.09.2019 kl. 19:32
5ANONYMISERTNr. 25 - 06.0904.09.2019 kl. 21:24
6ANONYMISERT30 - tatt inn 4/904.09.2019 kl. 21:36
7ANONYMISERT#34 #35 (intagen 5/9)05.09.2019 kl. 18:04
8ANONYMISERT07 neste uke. Jeg skulle ha tatt inn i sommer.06.09.2019 kl. 09:23
9ANONYMISERT18, tas inn 7-8/9. Er vistnok tatt inn!06.09.2019 kl. 16:08
10ANONYMISERT02 og 26. Tas inn 7-8/9.06.09.2019 kl. 17:00
11ANONYMISERT39 - tatt inn 6/906.09.2019 kl. 19:50
12ANONYMISERT1 - inplockad 8/908.09.2019 kl. 13:15
13ANONYMISERT11-done 8/908.09.2019 kl. 13:44
14ANONYMISERT#3 (intagen 8/9)08.09.2019 kl. 21:45
15ANONYMISERT#14 og #8 tatt inn 10.09.2019 kl. 10:16
16ANONYMISERT#9 #23 (intagen 13/9)13.09.2019 kl. 19:08
17ANONYMISERTNr 27 denne uken16.09.2019 kl. 14:18
18ANONYMISERT20 - intagen 17/917.09.2019 kl. 14:17
19ANONYMISERTnr 15 - intagen 17/1918.09.2019 kl. 08:56
20ANONYMISERT#13 #37 (intagen 18/09)18.09.2019 kl. 18:03
21ANONYMISERT19 - intagen 19/919.09.2019 kl. 21:37
22ANONYMISERT#24 (intagen 21/09)21.09.2019 kl. 16:00
23ANONYMISERT#10 (intagen 22/9)22.09.2019 kl. 15:09
24ANONYMISERT#38 (tatt inn 19/9)22.09.2019 kl. 18:28
25ANONYMISERT5 - intagen 27/927.09.2019 kl. 20:13
26ANONYMISERT36 - intagen 14/1014.10.2019 kl. 22:05
27ANONYMISERT31 - er i løpsterreng for HOM/fremtidig18.03.2020 kl. 16:11
28ANONYMISERT32, post 10-17 er tatt inn, er i løpsterreng for HOM/fremtidig18.03.2020 kl. 20:00
29ANONYMISERT16, tas inn 22/322.03.2020 kl. 11:56
30ANONYMISERTPlanlegger å ta 32 og 33 28-29/327.03.2020 kl. 09:13
31ANONYMISERTJobber med 12 og 2828.03.2020 kl. 08:54
32ANONYMISERT22 tatt inn 4/4-202004.04.2020 kl. 20:56
33ANONYMISERTTar inn 9 Buer 1/502.05.2020 kl. 03:34